ÖDÜLLERTürk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel KBB Dalında En İyi Araştırma Ödülü

Birincilik ödülü

Standardize edilmiş nar ekstresinin sıçanlardaki rastgele deri flebinin sağkalımına olası etkisinin araştırılması

Volkan Kahya, Ayşenur Meriç, Orhan Gedik ve ark. S.B. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba EAH 2.KBB Kliniği 32.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2010/ Antalya/ Türkiye)

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel KBB Dalında En İyi Araştırma Ödülü

Birincilik ödülü

Meric A, Gedikli O, Korkut A, Yıldırım Y, Volkan Kahya, Simsek A, Somay A, Özbek E. Sigaranın Ağız Mukozasında İnos, p65 NFKB ve p38 MAPK Ekspresyonuna Etkisi. 31.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2009/ Antalya/ Türkiye)

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel KBB Dalında En İyi Araştırma Ödülü

Üçüncülük ödülü

Total larenjektomi sonrasında östaki tüpü fonksiyonunun araştırılması Dr.Remzi Doğan, Dr.Ayşenur Meriç, Dr.Volkan Kahya, Dr.Fahrettin Yılmaz, Dr.Orhan Özturan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz AD 33.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; Ekim 28- Kasım 1, 2012/ Antalya/ Türkiye)