HORLAMA CERRAHİSİHORLAMA CERRAHİSİ

Horlama ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kişinin yaşam kalitesini bozan,günlük yaşamını etkileyen bir hastalıktır.Bu soruna birde geceleri nefes durmalarıda eklenince durum çok daha zorlu hale gelir. Gündüz uyuklamaları, cinsel isteksizlik, iştahta artış, kardıolojik problemler, kalp krizi riskinde artış gibi sorunları beraberinde getirmektedir.

Horlama ve uyku apnesinin daha verimli değerlendirilmesi için polisomnografi testi yapılmalıdır. Bu test ile horlama miktarı ve nefes durması miktarı belirlenerek cerrahi uygulaması veya cihaz uygulaması yapılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki horlama ve uyku apnesi; burun tıkanıklığı, boyun kısalığı, kilo, ilaç kullanımı gibi birçok sorunun biraraya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Cerrahide yumuşak damak yükseltmeleri ve minimal küçük dil kesimi yapılmaktadır. Çağdaş cerrahide olabildiğince küçük dil ve çevresi korunmaktadır.